Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

 • Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

 • Telefonnummer: +358 9 310 22111 (ring)

 • E-postadress: Kaupunkiymparisto@hel.fi

 • Hemsida (ny flik)

 • Öppettider: Öppet mån-tis 08:15-12, ons-fre 12-15

 • Öppettider: Telefontjänsten är öppen må-to kl. 8.15-16.00, fr 12-15.

 • Öppettider: Parkeringsövervakningen (jour) tfn +358 9 310 70014 må-to 16-20 fr 8.15-12 och 15-20 lö 10-15.30 sö 11-17

 • Öppettider: Anmälan om farliga vägskador utanför öppettiderna tas emot på tfn +358 9 310 39310 (ej respons gällande vinterunderhåll eller information om flyttning av bilar).

 • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

 • Ge respons (ny flik)

 • Information om parkering i Helsingfors (ny flik)

E-tjänster

 • Inledningsrätt (ny flik)

 • Anmäl felparkerat fordon (ny flik)

 • Säg upp tillstånd för boendeparkering (ny flik)

 • Förläng giltighetstiden för boendeparkeringstillståndet (ny flik)

 • Ledningsutredning, e-tjänst (ny flik)

 • Karttakori (ny flik)

 • Maisematyölupa (ny flik)

 • Begäran om omprövning av beslut om ersättning för fordonets flyttningskostnader (ny flik)

 • Oikaisuvaatimus ajoneuvon siirtokustannusten korvauspäätöksestä (ny flik)

 • Köp tillstånd för boendeparkering för första gången (ny flik)

 • Purkamislupa ja purkamisilmoitus (ny flik)

 • Ange en ny adress för boendeparkeringstillståndet (ny flik)

 • Ange ett nytt registernummer för boendeparkeringstillståndet (ny flik)

 • Rakennelman rakentaminen (ny flik)

 • Rakennuksen korjaaminen ja/tai muuttaminen (ny flik)

 • Rakennuksen laajentaminen (ny flik)

 • Rakennusluvan hakeminen (ny flik)

 • Rakennusvalvonnan luvat (ny flik)

 • Flytta förfallodagen för felparkeringsavgift (ny flik)

 • Anmälan om evenemang (ny flik)

 • Gör en begäran om omprövning av felparkeringsavgift (ny flik)

 • Tillståndsansökan om terrass (ny flik)

 • Toimenpideluvan hakeminen (ny flik)

 • Uuden rakennuksen rakentaminen (ny flik)

 • Godkännande av ansvarig arbetsledare (ny flik)

 • Z-utlåtande (ny flik)

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.