Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Klinisk neurofysiologi A, Jorvs sjukhus

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på plan 2.

  • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.

  • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.