Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Hyvinge Willa laboratorium

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.

  • På rutten finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan. Trappstegen är kontrastmarkerade.

  • På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med räcken på båda sidorna.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.

  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.

  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

 • Ingången ""
  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger i parkeringshallen under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

  • I parkeringshallen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens sifferknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.

  • På rutten finns en spiraltrappa med räcken på båda sidorna.

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

  • Servicepunkten finns på samma plan som denna ingången.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.