Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Åggelby laboratorium

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger i parkeringshallen över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

  • I parkeringshallen finns en hiss med plats för en rullstol som är svår att överblicka med lite rörelseutrymme framför och med en automatdörr. Hissens sifferknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.

  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på plan 2.

  • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.

  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.

  • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på plan 2. Det finns inte tillräckligt med utrymme för en rullstol på toaletten.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.