Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Klinisk neurofysiologi, Hyvinge sjukhus

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på plan -1.

  • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Ytmaterialet som använts vid servicepunkten ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.

  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.

  • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.

  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.