Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Lojo sjukhus röntgen

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • 5 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.

  • På rutten finns en brant backe.

  • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.

  • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.

  • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.

  • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på samma plan som servicestället. Toalettstolen har varken ensidigt eller dubbelsidigt armstöd.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.