Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghem Ebeneser

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Helsingegatan 3, 00500 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 29950, +358 9 310 36799 (ring)

  • E-postadress: E-postadress har inte meddelats

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Vs.Päiväkodinjohtaja, Nyman Katja, +358 9 310 29950 (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)