Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Fylgia-Solhem

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Fabriksgatan 16, 00140 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 44834, +358 9 310 448 888 (ring)

  • E-postadress: Pk.fylgiasolhem@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Daghemsföreståndare, Ekberg-Tallqvist Lise-Lotte, +358 9 310 74005 (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Ansökan om barndagvård (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om plats inom småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti (ny flik)

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.