Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Kinaporin seniorikeskus/Päivätoiminta Sointu

Kommunal tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

Dagverksamhet för äldre ordnas inte tillsvidare.