Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Kivelän seniorikeskus/Päivätoiminta Solstrålen

Kommunal tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

Dagverksamhet för äldre ordnas inte tillsvidare.