Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Tandkliniken vid Malms hälsostation

Kommunal tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

Tandkliniken ger brådskande och nödvändig tandvård. På tandkliniken görs för närvarande inga tidsbokningar.

E-tjänster