Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Nordsjö hälsostation

Kommunal tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

Hälsostationen är öppen vardagar kl. 8-16 (ingen kvällsmottagning).

Coronavirusrådgivning 09 310 10024 är avsedd för helsingforsbor som upplever att de blivit exponerade eller som utifrån symtomen misstänker de fått smittan. Du kan ringa till numret också om du är orolig över en närståendes symtom eller att han eller hon blivit exponerad. Numret betjänar vardagar kl. 7-16. Kvällstid efter kl. 16 och på veckoslut övertas rådgivningen om coronavirussmittan av Jourhjälpen, tfn 116 117.