Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Sedmigradsky Småbarnsskola

Privat tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Elisabetsgatan 16 A 11, 00170 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 40 775 4873 (ring)

  • E-postadress: Kronohagen@sedmigradsky.inet.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)