Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Georgsgatans simhall / Gym

Kommunal tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

Kunder som köpt Helsingfors stads idrottstjänsters serie- och säsongskort kompenseras. Kompensationen sker på det sättet att tio gångers seriekort, månadskort och 120 dagars säsongskort får en förlängd giltighetstid som motsvarar den tid tjänsterna är stängda.