Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Blomängen

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Sandarvsvägen 17a, 00900 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 44872, +358 9 310 80168 (ring)

  • E-postadress: Pk.blomangen@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Daghemsföreståndare, Salo Timo, +358 9 310 42046 (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)