Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet B.É. von Schantz

Köpt tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Smedsgatan 19 A, 00150 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 400 631 796 (ring)

  • E-postadress: Vschantz.daghem@bvif.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Föreståndare, Hanna Ekholm, +358 50 521 2792, hanna.ekholm@bvif.fi (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)