Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Arbetets vänner

Köpt tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Annegatan 26, 00100 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 456 579 081 (ring)

  • E-postadress: Av.daghem@bvif.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Föreståndare, Petra Oksanen, +358 400 013 340, petra.oksanen@bvif.fi (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)