Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Bertha Maria-hemmet

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Tölögatan 47, 00250 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 44830, +358 40 334 3184 (ring)

  • E-postadress: Pk.bertha-maria@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Daghemsföreståndare, Dan Engström, +358 9 310 73320 (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Ansökan om barndagvård (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)