Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Päiväkoti Kukkaniitty

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Sandarvsvägen 17a, 00900 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 62219, +358 9 310 69702 (ring)

  • E-postadress: Pk.kukkaniitty@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Daghemsföreståndare, Sari Mäkinen, +358 9 310 62219 (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Ansökan om barndagvård (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.