Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Stadskansliet, Helsingfors

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 1641 (ring)

  • E-postadress: Kaupunginkanslia@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)