Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Little English Kindergarten Haaga

Privat tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Köpingsvägen 44, 00320 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 44 940 4649, +358 44 725 7876 (ring)

  • E-postadress: Info@littleenglishkindergarten.com

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)