Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Päiväkoti Ankkalampi, Punavuori

Privat tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Båtsmansgatan 7,12,14, 00150 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 451 244 959 (ring)

  • E-postadress: Punavuori@ankkalampi-ankdammen.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Yksityinen varhaiskasvatus (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)