Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Anna

Köpt tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Andra linjen 12 A, 00530 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 50 400 8424, +358 456 578 618 (ring)

  • E-postadress: Anna.daghem@bvif.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Föreståndare, Hanna Ekholm, +358 50 521 2792, hanna.ekholm@bvif.fi (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)