Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Pejas sjukhus laboratorium

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • 4 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.

  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.

  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 2.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.