Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Jorvs sjukhus laboratorium

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • Alla över 10 bilplatser för rörelsehindrade ligger i en separat parkeringshall över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

  • I parkeringshallen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens sifferknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

  • På rutten finns en brant backe.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.

  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.

  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.