Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Helsingfors stads registratorskontor

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

 • Adress: Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors

 • Telefonnummer: +358 9 310 13700 (ring)

 • E-postadress: Helsinki.kirjaamo@hel.fi

 • Hemsida (ny flik)

 • Öppettider: Registratorskontorets kundtjänst är öppen under vardagar kl. 8.15-16.00. Post till registratorskontoret kan också lämnas i postlådan i entréhallen, Norra esplanaden 11-13.

 • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

 • En verbal karta (ny flik)

E-tjänster

 • Begäran om insyn i personuppgifter (ny flik)

 • Understöd till organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn under skolåldern som inte omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken (ny flik)

 • Fostran och utbildning, prövningsbaserat tilläggsunderstöd för eftermiddagsverksamhet (ny flik)

 • Utbildningsväsendet, kompensation för avgiftslättnader inom eftermiddagsverksamheten (ny flik)

 • Utbildningsväsendet, understöd till organisationer som arrangerar lagstadgad eftermiddagsverksamhet (ny flik)

 • Utbildningsväsendet, ansökan om allmänt understöd (ny flik)

 • Stadsstyrelsen, ansökan om bidrag för invånardelaktighet (ny flik)

 • Ansökan om stadsstyrelsens allmänna understöd (ny flik)

 • Stadskansliet, bidrag till föreningar för integrationsarbete (ny flik)

 • Stadskansliet, ansökan om sysselsättningsunderstöd (ny flik)

 • Kultur, ansökan om konst- och kulturunderstöd (ny flik)

 • Idrottsväsendet, anläggnings- och stiftelseunderstöd (ny flik)

 • Liikuntapalvelu, Starttiavustushakemus (ny flik)

 • Liikuntapalvelu, suunnistuskartta-avustushakemus (ny flik)

 • Idrottsväsendet, ansökan om understöd för ett evenemang (ny flik)

 • Idrottsväsendet, ansökan om verksamhetsunderstöd (ny flik)

 • Nuorisopalvelut, loma-aikojen leiriavustus (ny flik)

 • Ungdomsservicen, ansökan om projektunderstöd (ny flik)

 • Ungdomsservicen, ansökan om förskott på verksamhetsunderstöd och löneunderstöd (ny flik)

 • Ungdomsservicen, ansökan om verksamhetsunderstöd och löneunderstöd (ny flik)

 • Räddningsväsendet, ansökan om allmänt understöd (ny flik)

 • Social- och hälsovårdsväsendet, ansökan om allmänt understöd (ny flik)

 • Miljöväsendet, ansökan om allmänt understöd (ny flik)

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.