Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Alberga röntgen

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

 • Huvudingången
  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på plan 2.

  • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler och ytmaterialet ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.

  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.

  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.

  • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på plan 2. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.