Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Du sveper in dig i ljus

Bild av verksamhetsställetDu sveper in dig i ljus

Johanna Häiväoja: Du sveper in dig i ljus, 2002. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Privat tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

© Konstnären

Konstnär Johanna Häiväoja

Publicerad 2002