Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Eino Leino

Bild av verksamhetsställetEino Leino

Lauri Leppänen: Eino Leino, 1953. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Kommunal tjänst. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

© Kuvasto

Konstnär Lauri Leppänen

Publicerad 1953

På webben