Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Daghemmet Little English Kindergarten Kallio

Privat tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Terrassgatan 19 A, 00500 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 44 921 5487, +358 44 725 7876 (ring)

  • E-postadress: Tom@littleenglishkindergarten.com

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)