Servicekarta

Vy med verksamhetsställen

Kvinnokliniken

Täckningskartor

 • Kahvio (ny flik)

Tillgänglighetsuppgifter

Noggrannare uppgifter

 • Rutten till huvudingången
  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

  • På rutten finns en över 6 m lång brant ramp utan avsats.

 • Huvudingången
  • Ingången är svår att överblicka men belyst.

  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

 • I lokalen
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.

  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem. Man köar stående.

  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 2.

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.