Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Eftermiddagsverksamhet / Fritidshemmet i Kottby / Kottby lågstadieskola, Kottbynejdens svenska förening rf

Bild av verksamhetsställetEftermiddagsverksamhet / Fritidshemmet i Kottby / Kottby lågstadieskola, Kottbynejdens svenska förening rf

Verksamhet som beviljas bidrag. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

Avgifter för eftermiddagsverksamhet 100 e/mån för verksamhet som slutar kl 16.00 och 120 e/mån för verksamhet som slutar kl 17.00

Eftis för barn i åk 1 och 2 på Kottby lågstadieskola. Pyssel, frilek och utevistelse.