Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Päiväkoti Leppäsuo

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Sanduddsgatan 9 A, 00100 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 24622, +358 9 310 46831 (ring)

  • E-postadress: Pk.leppasuo@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Daghemsföreståndare, Räisänen Minna, +358 9 310 24622, minna.raisanen@hel.fi (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Ansökan om barndagvård (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)