Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Päiväkoti Nurmikko

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Väinö Auers gata 3, 00560 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 73458, +358 9 310 29299 (ring)

  • E-postadress: Pk.nurmikko@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Daghemsföreståndare, Stenroos Kirsti, +358 9 310 73458, kirsti.stenroos@hel.fi (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Ansökan om barndagvård (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)