Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Päiväkoti Niittyvilla

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Storängsgatan 5, 00520 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 64277, +358 9 310 29417 (ring)

  • E-postadress: Pk.niittyvilla@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Kontaktperson: Päiväkodinjohtaja, Mari Löfman, +358 40 334 3368, mari.lofman@hel.fi (ring)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

På webben

  • Ansökan om barndagvård (ny flik)

E-tjänster

  • Ansökan om svenskspråkig småbarnspedagogik (ny flik)

  • Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (ny flik)