Servicekarta

Inställningar

Vy med verksamhetsställen

Invandrarenheten

Kommunal tjänst, Helsingfors. Källa: www.hel.fi

Kontaktuppgifter

  • Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors

  • Telefonnummer: +358 9 310 5015 (ring)

  • E-postadress: Mayk@hel.fi

  • Hemsida (ny flik)

  • Öppettider: Öppettider har inte meddelats

  • Se vägen till det här stället (Ny flik. HRT-reseplaneraren är inte en tillgänglig tjänst)

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter. Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.

På webben

  • Maahanmuuttajien alkukartoitus (ny flik)

  • Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut (ny flik)

  • Maahanmuuttajien kotoutumistuki (ny flik)

  • Maahanmuuttoyksikön palveluja pakolaisille ja ihmiskaupan uhreille (ny flik)

Kartvy. Kartans uppgifter kan i nuläget granskas endast visuellt.